logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Dushanbe là thủ đô của Tajikistan. Tên gọi lấy từ một từ tiếng Ba Tư có nghĩa là gì?

A. Thứ sáu

B. Thứ bảy

C. Chủ nhật

D. Thứ hai

Tên gọi lấy từ một từ tiếng Ba Tư có nghĩa là "thứ Hai" (du hai + shamba hay shanbe ngày, nghĩa "ngày hai") do thực tế là nó là một chợ phiên vào ngày thứ Hai phổ biến.

2. Lễ hội nào sau đây là của đồng bào dân tộc Lự?

A. Gầu Tào

B. Căm Mường

C. Then Kin Bang

D. Roóng Pọc

Lễ hội Căm Mường là một lễ hội của đồng bào dân tộc Lự, tỉnh Lai Châu. Đây là dịp để bà con dân bản dâng tế lễ vật cầu khẩn thần sông, thần núi, thần khe, thần suối thần rồng phù hộ cho bà con dân bản no đủ, điều lành ở lại, điều dữ mang đi.

3. Vị tướng nào sau đây là danh tướng của triều đại nhà Trần?

A. Nguyễn Xí

B. Lê Phụng Hiểu

C. Trần Nguyên Hản

D. Nguyễn Chế Nghĩa

Nguyễn Chế Nghĩa ông quê ở làng Hội Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương Thời còn trẻ ông đầu quân dưới trướng Phạm Ngũ Lão, tham gia đánh thắng quân nhà Nguyên ở ải Chi Lăng. Ra trận, ông "cưỡi ngựa, cầm giáo xông vào giữa đám quân giặc, đánh đâu thắng đấy. Chẳng ai địch nổi; chúng sợ gọi ông là thần tướng. Khi giặc dẹp xong, ông được cử làm Khống Bắc đại tướng quân, tước Nghĩa Xuyên công, ở lại trấn thủ Lạng Sơn sáu năm, lập được nhiều công, danh tiếng ngang với Phạm Ngũ Lão"[1].Vua Anh Tông rất yêu mến, gả con gái yêu là công chúa Ngọc Hoa cho ông. Ít lâu sau, ông được thăng chức Thái úy, được phong đến tước Nghĩa Xuyên Công

4. Loại cây nào sau đây có thể cho vào trứng rán thành một món ăn ngon?

A. Đinh lăng

B. Sung

C. Rau má

D. Ngải cứu

5. Đâu là bộ phận trên cơ thể người?

A. Linh dương

B. Bạch dương

C. Sơn dương

D. Thái dương

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: