logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong các danh y dưới đây ai được tôn vinh là "vị thánh thuốc nam"?

A. Hải Thượng Lãng Ông

B. Tuệ Tĩnh

C. Đặng Văn Ngữ

D. Nguyễn Đình Chiểu

2. Người ta thường ví sự oan ức với ai?

A. Thị Nở

B. Thị Mầu

C. Mẹ Đốp

D. Thị Kính

3. Người ta thường ví một người xấu như ai?

A. Thị Mầu

B. Thị Kính

C. Thị Nở

D. Mẹ Đốp

4. Trong các dịp sinh hoạt cộng đồng người ta thường hát bài hát nào của Trịnh Công Sơn?

A. Nối Vòng Tay Lớn

B. Nắng Thủy Tinh

C. Phôi Pha

D. Một Cỏi Đi Về

5. Quảng Trường Thiên An Môn là biểu tượng của thành phố nào?

A. Bắc Kinh

B. Thượng Hải

C. Hồng Kông

D. Quảng Châu

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: