logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Tên dân gian của Venus (Sao Kim)?

A. Sao Bắc Đẩu

B. Sao Mai hoặc sao Hôm

C. Sao Khuê

D. Sao Chức Nữ

2. Lò phản ứng hạt nhân của nước ta đầu tiên nằm ở đâu?

A. Hà Nội

B. Đà Lạt

C. Cần Thơ

D. Đồng Nai

3. Bán kính trái đất chúng ta khoảng bao nhiêu kilomet?

A. 63.780

B. 6.378.000

C. 6.873

D. 6.378

4. Con sông nào chảy qua 10 nước châu Âu và 3 thủ đô?

A. Rheil

B. Volga

C. Danube

D. Thames

5. Hồ nước nào lớn nhất Đông Nam Á?

A. Hồ Victoria

B. Hồ Ladoga

C. Hồ Lhagba Pool

D. Hồ Tonlesap

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122106
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: