logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đâu là một chiến thuật đánh nhau trong quân sự?

A. Giáp lá mía

B. Giáp lá khoai

C. Giáp lá cà

D. Giáp lá mít

2. Một loại vũ khí được lắp vào đầu nòng súng trường?

A. Lưỡi hái

B. Lưỡi táo

C. Lưỡi liềm

D. Lưỡi lê

3. Đâu không phải là ngư cụ ?

A. Lưới

B. Chài

C. Nơm

D. Võng

4. Đâu không phải là ngư cụ?

A. Đó

B. Nơm

C. Vó

D. Tăng

5. Ai được xem là ông tổ "nghề khắc ván in"?

A. Lương Nhữ Hộc

B. Lê Công Hành

C. Lý Quốc Sư

D. Đặng Huy Trứ

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: