logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đâu là tên một loại sân thi đấu môn Quần vợt?

A. Sân Đất nung

B. Sân đất sét

C. Sân đất nện

D. Sân đất đánh

2. Đâu là một dụng cụ của người thợ xây?

A. Nhảy

B. Bay

C. Cánh

D. Bơi

3. Để xây tường trên cao người thợ xây phải làm gì?

A. Bắc cầu phao

B. Bắc giàn giáo

C. Bắc cầu khỉ

D. Bắc thang

4. Nhũ tương là một hệ phân tán giữa thể nào với thể nào?

A. Rắn và khí

B. Lỏng và khí

C. Rắn và lỏng

D. Lỏng và lỏng

5. "Huyền phù" là một hệ gồm pha phân tán và môi trường phân tán là những thể gì?

A. Lỏng và lỏng

B. Khí và rắn

C. Rắn và lỏng

D. Lỏng và khí

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: