logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Câu nào có nghĩa là làm việc trái khoái, vớ vẩn?

A. Bắt cua bỏ giỏ

B. Bắt chước như khỉ

C. Bắt chạch đằng đuôi

D. Bắt cóc bỏ đĩa

2. Câu nào có nghĩa khác nghĩa các câu còn lại

A. Bắt voi đi cày

B. Bắt mèo ăn gừng

C. Bắt kiến đội núi

D. Bắt kiến nuôi voi

Bắt dân đen phục dịch kẻ quyền quý

3. Câu nào có nghĩa là trái ý, không được lòng người?

A. Bất đắc kì tử

B. Bất di bất dịch

C. Bất đắc nhân tâm

D. Bất tỉnh nhân sự

4. Từ nào còn thiếu trong câu "Biền biệt như đi ..."?

A. Đày

B. Tù

C. Phu

D. Sứ

5. Câu nào có nghĩa khác với các câu còn lại/

A. Bóp cổ chày ra nước

B. Bóp mồm bóp miệng

C. Bóp chó đá ra cứt

D. Rán sành ra mỡ

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122106
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: