logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. "Trạng Ăn" thời nhà lê có tên thật là gì?

A. Nguyễn Bỉnh Khiêm

B. Nguyễn Giản Thanh

C. Nghiêm Hoãn

D. Lê Nại

2. "Trạng Chiếu" thời nhà lê có họ tên thật là gì?

A. Phạm Đôn Lễ

B. Lê Nại

C. Nguyễn Giản Thanh

D. Trần Cố

3. Mô tả mặt trăng: "Mùng một lưỡi trai/Mùng hai lá lúa/ Mồng ba..." Mùng năm là gì?

A. câu liêm

B. liềm giật

C. trăng nấu

D. thật trăng

Mùng một lưỡi traiMùng hai lá lúaMùng ba câu liêmMùng bốn lưỡi liềmMùng năm liềm giậtMùng sáu thật trăngMười rằm trăng náuMười sáu trăng treoMười bảy sảy giường chiếuMười tám rấm trấuMười chín đụn địnHai mươi giấc tốtHăm mốt nửa đêmHăm hai gà gáy

4. Có câu "Mùng một lưỡi trai/Mùng hai lá lúa/ Mùng ba... là gì?

A. Lưỡi liềm

B. Liềm giật

C. Câu liêm

D. Thật trăng

5. Theo câu ca dao "Mùng một lưỡi trai/Mùng hai lá lúa/..." 20 âm lịch trăng mọc vào lúc nào?

A. Gà gáy

B. Chim kêu

C. Giấc tốt

D. Rấm trấu

Mười rằm trăng náuMười sáu trăng treoMười bảy sảy giường chiếuMười tám rấm trấuMười chín đụn địnHai mươi giấc tốtHăm mốt nửa đêmHăm hai gà gáyHăm ba chim kêuHăm bốn vượn hú
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: