logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Chất nào lưu hóa để đạt độ cứng cao hơn?

A. Cao su

B. Thép

C. Nhựa

D. Giấy

2. Khu di tích thập tam lăn nổi tiếng ở Trung Quốc là lăng mộ của 13 vị vua của triều đại nào?

A. Đường

B. Tống

C. Minh

D. Thanh

3. Lá cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam có những màu gì?

A. Xanh, vàng, đỏ

B. Vàng, trắng, đỏ

C. Xanh, vàng, trắng

D. Vàng, đỏ, đen

4. Một người trưởng thành có bao nhiêu chiếu xương?

A. 200

B. 206

C. 212

D. 220

5. Chỉ số phát triển của con người là gì?

A. IDH

B. HDI

C. DIH

D. DHI

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: