logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Quốc gia không có biển nào lớn nhất thế giới?

A. Lào

B. Kazakhstan

C. Chad

D. Mông Cổ

Diện tích Mông Cổ: 1,564,100Km2, Kazakhstan: 2,724,900Km2, Lào: 236,800Km2, Chad: 1,284,000Km2

2. Theo sự tích dân gian chị Hằng nuôi con gì trên cung trăng?

A. Trâu vàng

B. Bò tót

C. Thỏ ngọc

D. Rắn chuông

3. "Rựa mận" là gì?

A. Một trò chơi

B. Một món ăn

C. Một loại dao

D. Một địa danh

4. Quốc gia nào sau đây thuộc châu Mỹ?

A. Phần Lan

B. Pê-Ru

C. Ăng-Gô-La

D. Thổ Nhỉ Kỳ

5. Có câu "Thua thầy một vạn, không bằng kém bạn ..."?

A. Một chén

B. Một vại

C. Một cốc

D. Một ly

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: