logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Câu "Nhân nghĩa làm cao con người. Tiền tài danh vọng làm nhục con người" thuộc thể loại văn học nào?

A. Thành ngữ

B. Châm ngôn

C. Tục ngữ

D. Danh ngôn

2. Mẹ ruột của mẹ chúng ta gọi là gì?

A. Bà sơ

B. Bà cố

C. Bà ngoại

D. Bà nội

3. Cha ruột của mẹ chúng ta gọi là gì?

A. Ông nội

B. Ông sơ

C. Ông cố

D. Ông ngoại

4. "Tai nghe thầy mẹ anh hiền, /cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai' thuộc thể loại văn học nào?

A. Ca dao

B. Tục ngữ

C. Danh ngôn

D. Thành ngữ

5. "Ai đem con sáo sang sông, để cho con sáo sổ lồng bay cao" thuộc thể loại văn học nào?

A. Ca dao

B. Thành ngữ

C. Danh ngôn

D. Tục ngữ

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122106
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: