logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Điền tiếp vào chỗ trống "Hay ăn thì lăn vào ..."

A. Chợ

B. Bếp

C. Tiệm

D. Quán

2. Điền tiếp vào chỗ trống "Tay làm hàm ..., tay quai miệng trễ"

A. Xơi

B. Nhai

C. Nói

D. Ngậm

3. Điền tiếp vào chỗ trống "Miệng ăn ... lở"

A. Núi

B. Mép

C. Môi

D. Mồm

4. Điền tiếp vào chỗ trống "Đông chết ..., hè chết lụt."

A. Lạnh

B. Se

C. Cóng

D. Rét

5. Điền tiếp vào chỗ trống "Tháng ... ngâu ra, mồng ba ngâu vào."

A. Hai

B. Ba

C. Năm

D. Bảy

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122106
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: