logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Món ăn nào sau đây được chế biến bằng phương pháp rán?

A. Xôi

B. Cháo trai

C. Quẩy

D. Chè bưởi

2. Theo dân gian tháng nào là tháng ăn chơi?

A. Tháng chạp

B. Tháng giêng

C. Tháng hai

D. Tháng ba

3. Theo dân gian tháng nào là tháng cờ bạc?

A. Tháng cháp

B. Tháng giêng

C. Tháng hai

D. Tháng ba

4. Theo dân gian tháng nào là tháng rượu chè?

A. Tháng cháp

B. Tháng giêng

C. Tháng hai

D. Tháng ba

5. Theo tín ngưởng dân gian, tháng âm lịch nào không nên cưới hỏi?

A. Tháng giêng

B. Tháng hai

C. Tháng tư

D. Tháng bảy

Tháng ngưu lan chức nữ, cưới hỏi sợ chia tay
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122106
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: