logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. 'Tình ca' là sáng tác của nhạc sĩ nào?

A. Nguyễn Hữu Trí

B. Phạm Tuyên

C. Hoàng Việt

D. Triều Dâng

2. 'Tình ca Tây Bắc' là sáng tác của nhạc sĩ nào?

A. Trần Long Ẩn

B. Triều Dâng

C. Trần Kiết Tường

D. Bùi Đức Hạnh

3. 'Tình đất đỏ miền đông' là sáng tác của nhạc sĩ nào?

A. Phạm Tuyên

B. Đỗ Nhuận

C. Trần Long Ẩn

D. Trần Chung

4. 'Tình em' là sáng tác của nhạc sĩ nào?

A. Đinh Quang Hợp

B. Bùi Đức Hạnh

C. Huy Du

D. Triều Dâng

5. 'Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ' là sáng tác của nhạc sĩ nào?

A. Triều Dâng

B. Phạm Tuyên

C. Trần Chung

D. Huy Du

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: