logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Theo Tiếng hy Lạp "Nơi mặt trời mọc" là tên gọi của châu lục nào?

A. Châu Âu

B. Châu Á

C. Châu Mỹ

D. Châu Phi

2. Đảo nào sau đây không thuộc tỉnh Khánh Hòa?

A. Bồ Hòn

B. Hòn Tre

C. Hòn Đôi

D. Hòn Tằm

3. Mong muốn viết một bài văn xuôi đơn giản và trung thực về con người là của nhà văn nào?

A. Harry Martinson

B. Sholokhov

C. Heningway

D. Doris Lessing

4. Đâu là một căn bệnh?

A. Gút

B. Cút

C. Tút

D. Mút

5. Ở Việt Nam không có tờ tiền mệnh giá nào?

A. 1000

B. 2000

C. 5000

D. 7000

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: