logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Vị trạng nguyên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử thi cử Việt Nam?

A. Lê Văn Thịnh

B. Nguyễn Hiền

C. Vũ Tuấn Chiêu

D. Nguyễn Kì

2. Trạng nguyên cuối cùng trong lịch sử nước ta là ai?

A. Nguyễn Đặng Đạo

B. Trần Tất Văn

C. Trịnh Tuệ

D. Trạng Quỳnh

3. Bạn có biết giếng nước lớn nhất Việt Nam ở đâu?

A. Ninh Bình

B. Hà Nội

C. Bình Dương

D. Hà Tây

4. Trong đạo Phật, để được phong Thượng tọa cần có những điều kiện gì?

A. 30 năm tu, 50 tuổi đời

B. 40 năm tu, 50 tuổi đời

C. 30 năm tu, 60 tuổi đời

D. 40 năm tu, 60 tuổi đời

5. Buddha nghĩa là gì?

A. Chùa

B. Bụt

C. Người giác ngộ

D. Thánh

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: