logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Nhà thơ Xuân Diệu có bút danh là gì?

A. Trảo Nha

B. Lệ Thanh

C. Phong Trần

D. Thụy Hiên

Kiến thức tôi đã được học.

2. Trường Đại học Harvard (Hoa Kì) đã đào tạo được bao nhiêu vị tổng thống Mĩ?

A. 10

B. 9

C. 8

D. 5

Thông tin đã được in trong sách và Google.

3. Trong các từ sau đây từ nào viết đúng chính tả?

A. Buôn mê thột

B. Buôn ma thuột

C. Buôn ma thuộc

D. Buôn mê thuộc

đó là thành phố buôn ma thuột, Đắc Lắc

4. Tác phẩm "Nếu em không phải một giấc mơ" là của tác giả nào?

A. Rachel Gibson

B. Cố Mạn

C. Marc Levy

D. Thần Thương My

5. Kỷ thuật trồng hoa màu bằng cách vun luống có nguồn gốc từ nước nào?

A. Trung Quốc

B. Thái Lan

C. Việt Nam

D. Căm pu chia

Theo sử sách ghi lại thì kỹ thuật trồng luống có nguồn gốc từ Việt Nam đã từ rất lâu đời.
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: