logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đồng tiền đầu tên trong lịch sử nước ta được sử dụng vào thời nào?

A. Nhà Đinh

B. Nhà Trần

C. Nhà Hậu Lê

D. Nhà Nguyễn

2. Năm 2004, bức tượng Davis của Michellangelo tròn bao nhiêu tuổi?

A. 100

B. 300

C. 500

D. 700

3. Một dãy nhiều sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau gọi là gì?

A. Chuỗi thức ăn

B. Chuối sinh vật

C. Lưới Thức ăn

D. Lưới sinh vật

4. Cầu thủ ngoài châu Âu đầu tiên đoạt Quả Bóng Vàng châu ÂU?

A. Sechenco

B. Romaldo

C. G.Weah

D. Carlot

5. Tỉnh nào có nhiều quận, huyện nhất cả nước?

A. Gia Lai

B. Cà Mau

C. Quảng Bình

D. Thanh Hóa

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: