logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Tháp chăm Po Rome nằm ở tỉnh nào?

A. Ninh Thuận

B. Bình Thuận

C. Khánh Hòa

D. Quảng Nam

2. Các tháp Chăm sau, tháp nào không ở tỉnh Ninh Thuận?

A. Tháp Po Klaung Garai

B. Tháp Yang Prong

C. Tháp Po Rome

D. Tháp Hòa Lai

Tháp Yang Prong, Ea Súp, Đắk Lắk

3. Tháp Chăm Mỹ Khánh thuộc tỉnh nào?

A. Quảng Bình

B. Thừa Thiên Huế

C. Quảng Nam

D. Quảng Ngãi

4. Ngoài Đô đốc Bảo, ai là người thứ hai cùng với Quang Trung-Nguyễn Huệ ra dẹp giặc Thanh ở Thăng Long vào mùng 5 tết Kỷ Dậu?

A. Đô đốc Vinh

B. Đô đốc Cơ

C. Đô đốc Soái

D. Đô đốc Long

5. Từ nào sau đây viết đúng chính tả?

A. Sính lễ

B. Sín lễ

C. Xính lễ

D. xín lễ

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: