logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Bình Thuận?

A. Ninh Thuận

B. Bình Phước

C. Lâm Đồng

D. Bà Rịa - Vũng Tàu

2. Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Bình Phước?

A. Bình Dương

B. Tây Ninh

C. Lâm Đồng

D. Bà Rịa - Vũng Tàu

3. Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Bình Dương?

A. Bình Phước

B. Tây Ninh

C. Bà Rịa - Vũng Tàu

D. Đồng Nai

4. Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?

A. Bình Thuận

B. Đồng Nai

C. Bình Dương

D. Tp. Hồ Chí Minh

5. Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với thành phố Hồ Chí Minh?

A. Đồng Nai

B. Tiền Giang

C. Bình Dương

D. Long An

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: