logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đâu là tên một loại cây?

A. Cơm rang

B. Cơm tấm

C. Cơm nguội

D. Cơm lam

2. Con vật nào thường được làm phương tiện di chuyển trong sa mạc?

A. Voi

B. Ngựa

C. Lạc đà

D. Trâu

3. Các tác phẩm được in lại lần nữa theo nội dung của bản củ gọi là gì?

A. Tái bản

B. Nhân bản

C. Kịch bản

D. Nguyên bản

4. Đâu không phải tên một loại hoa?

A. Móng rồng

B. Mỏm chó

C. Mào gà

D. Móng lừa

5. Đâu là tựa đề một bài thơ tình nổi tiếng vào cuối những năm 30 của thế kỷ trước?

A. Hai sắc hoa lưu ly

B. Hai sắc hoa păng-xê

C. Hai sắc hoa Mi-mô-da

D. Hai sắc hoa ti-gôn

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: