logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong tranh dân gian "Tố nữ" có bao nhiêu cô tố nữ đang cầm quạt?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Có 4 tố nữ, 3 cô cầm nhạc cụ,1 tố nữ cầm quạt

2. "Chú mèo đến từ tương lai" là tên gọi khác của nhân vật truyện tranh nổi tiếng nào?

A. Micky

B. Nô-bi-ta

C. Mèo Đô-rê-môn

D. Mèo Tom

3. Nguyên tố Hiđrô trong tự nhiên có bao nhiêu đồng vị?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4. Theo truyền thuyết, cá chép sau khi vượt vũ môn hóa thành con gì?

A. Rồng

B. Lân

C. Rùa

D. Phụng

5. Hát cửa đình là tên gọi khác của loại hình nghệ thuật dân gian nào?

A. Hát chèo

B. Hát xoan

C. Hát bội

D. Hát dặm

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: